http://bloggkartan.se/registrera/5464/falun

fredag 26 februari 2010

Svar på en del kommentarer.

För det första angående kläder så väljer man sällan själv och det gör inte de här kvinnorna heller. Tänk efter, om du är snickare så väljer du kläder som passar till yrket om du är läkare så tar du på dig din vita rock är du friluftsmänniska väljer du kanske kläder efter väder och vad du ska göra. Dessa kvinnor väljer kläder efter vad som är accepterat i deras omgivning och inget annat. Det är inget fritt val. Sen är det så att om man är uppvuxen i en restriktiv omgivning känner man inte till något annat och kan alltså vara fullt till freds med sin situation, man känner ju inte till något annat, har inget att jämföra med. Och det är här faran ligger för kvinnorna som vill frigöra sig när de får veta att det finns något annat som de upplever som bättre, och vill leva t.ex. som vi, då får de hela sin släkt på sig. Det är då det smäller med tråkigheterna som följd.
Ja vi ska ha religionsfrihet i Sverige länge religionerna underordnar sig lagen. och det är där konflikten sätter in när en religion befrämjar ( obs! det behöver inte finnas direkta uppmaningar) något som är stick i stäv med lagen, eller helt enkelt bara tolererar företeelsen.
Religioner vill styra och det kan vara både bra och farligt. Lagen ska inte ha annat syfte än att hålla ordning på samhället och skall därför vara överordnad.
Som sagt var: Vårt samhälle bygger på likhet och ansvar inför lagen och inte religion.
Vad jag tycker eller vad enskilda tycker saknar totalt betydelse i sammanhanget. Det är främlingskapet och vad det i sin tur leder till som är problemet. Vi har ingenstans i värden där det har lyckats att förena de här religionerna. Överallt är det av naturliga skäl stridigeter ofta med mängder av död som följd på båda sidor. Sluta importera stridigheterna! Vi har tillräckligt med problem redan ändå. Flyktingar jorå vist flyr de från de land där deras religion gjort det omöjligt för dem att vara kvar (i bästa fall) Sen vill de pådyvla oss den religionen eller i bästa fall själva ta med sig den religion som ställt till det för dem själva. Makabert!
Som sagt det handlar inte om vad du eller jag tycker utan om hur massan av människor reagerar på främlingskapet. Vi ska inte måla fan på väggen men för mycket leder till stridigheter som ingen av oss vill ha. Därför måste vi begränsa invandringen och religionsutövningen annars blir Sverige också ett land man vill fly ifrån och det vill inte jag att det ska hända. Läs historia och nutidshistoria. Importera inte sånt som alla vet leder ofrånkomligt till stridigheter och troligen en massa helt onödig död.